Boston Matrisi Nedir?

 

Hepimizin de bileceği gibi her şirketin bir kar maksimizasyonu ve şirketi belirli seviyelere getirme hedefleri vardır. Bunları gerçekleştirirken birçok faktörü kullanırlar. Burada bahsedeceğimiz konu, yani boston matrisi sektörün büyüme hızıyla mevcut işletmenin pazar payını karşılaştırarak işletmenin ürün portföyünü değerlendirmek olacaktır.

BCG (BOSTON CONSULTİNG GROUP) MATRİSİ

Boston Matrisi, stratejik planlama araçları arasında en bilinenlerindendir. Özellikle yöneticiler bu matrisi tercih etmekte ve aktif olarak işletmelerinin ürün portföylerinden kullanmaktadırlar.

Yöneticiler, hangi ürüne daha çok yada daha az yatırım yapılması konusunda karar verirken, ürün çeşitliliğini arttırırken ve bunun yanında hangi ürün grubundan vazgeçileceği gibi konularda karar verilirken kullanırlar.

Boston Matrisi İnovasyon Yönetimi

Yıldızlar Grubu

Yıldızlar grubu dediğimiz kavram işletmenin mevcut durumda hızla büyüdüğü ve yüksek pazar payı elde ettiği ürünleri kapsamaktadır. Burada önemli olan  bu ürünlerle işletme daha hızlı büyüdüğünden, bu ürünlerde rekabet gücünün korunması ve pazar payının devam ettirilmesi için daha fazla yatırım yapılması gerekmektedir.

Sektörün büyüme hızının düştüğü dönemlerde ise bu ürünler işletme pazar payını kaybetmediği sürece hala önemli bir gelir kaynağı olarak kalacaktır.

Nakit İnekleri

İşletmenin yavaş gelişen sektörler için ürettiği, payının yüksek olduğu ürün yada hizmetler nakit inekler olarak adlandırılırlar. Yıldız ürünler kadar yatırım yapılmasına gerek olmasada başarılı ve “olgun” ürünlerdir.

Burada bilmemiz gereken; işletmeler ineklerden gelen parayı yıldızlar grubunun yatırımlarında kullanırlar.

Soru İşaretleri

Soru işaretleri, sektörün büyüme hızının yüksek ancak işletmenin pazar payının düşük olduğu ürünlerdir. Bu yüzden bu ürünlerin üzerinde karar verilmesi gerekenler olarak adlandırılmaktadır.

Bu ürünlere yatırım yapılması gerekebilir tabi bunu yaparken yönetimin bu yatırımlarda karşılaşacağı avantajlarını ve dezavantajlarını belirlemesi gerekmektedir. Bunlar incelendikten sonra soru işaretleri “yıldızlar grubuna” dönüşebilir.

Köpekler (Yaramaz Çocuklar)

Son grup olan köpekler yada değişik isimlerle adlandırılan Yaramaz çocuklar grubudur.

Bu grup, sektörün gelişmesinin yavaş olduğu ve işletmenin pazar payının da düşük olduğu ürünler grubudur. Bu ürünler insanlar/tüketiciler tarafından ilgi çekmezler ancak işletmeler için zarar etmeyecek derecede para kazandırırlar. Bu yüzden yöneticiler bu gruba yatırım yapmaya değmez olarak değerlendirirler.

Stratejiler

  • Geliştirme : Pazar payının arttırılması için bir süre kısa vadeli kazançlardan vazgeçilebilir. Yıldız yapılmak istenen soru işaretleri grubu ürünleri için kullanılabilir.
  • Tutma Stratejisi : Burada amaç pazar payını arttırmak yada elde tutmaktır. Nakit inekleri için geçerli olan bir durumdur.
  • Hasat Stratejisi : Uzun vadeli sonuçlara bakılmaksızın ürünlerin kısa vadeli nakit akışlarını hızlandırmaktır. Geleceği parlak olmayan ancak kendisinden çok nakit beklenen zayıf nakit inekleri için tercih edilmesi gereken bir durumdur.
  • Tasfiye : İşletmenin kaynaklarını başka yerlerde kullanılmasının daha mantıklı gözüktüğü ve işletmenin satılmasının daha iyi olacağı konusunda görüş birliğine varmaktır.

 

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir