Felsefe ve Fizolofların Arayışları

Felsefe Nedir?

Felsefe Nedir?

 

Felsefe; Latince terimlere boğulmadan en kısa yoldan tarif edilmek istendiğinde bulunacak tek yol; felsefenin aslında sadece arayış olarak tanımlanabileceğidir.

Filozof ve Arayış

Felsefe arayıştır, filozof arayan kişidir. Aranan şey; asla bulunacak bir şey değildir. Gerçeğin bilgisi birçok bilimsel terimin sınırlarına hapsedilmeye çalışıldıkça işin içinden çıkılamamaktadır. Nitekim binlerce yıldır biriken felsefi birikimlere yeni birikimler inşa etmeye çalışan tüm filozoflar bir noktada tıkanıp kalmışlardır. Felsefenin uğraş alanına giren temel sorunlar bütün dünyadaki toplumları birebir ilgilendirse de tüm dünya toplumlarını ortak kavramlarda buluşturmak mümkün olamamıştır.

Felsefe ve Adalet

Adalet; bir zümre için kalkan; diğer bir zümre için silah başka bir zümre için umut olmaktan öteye gidememiştir felsefenin dünyasında… Yine de düşünce sanatı olan felsefe gerçeğin peşinde olmaktan geri kalmaz. Filozofların tüm yapabildiği hazır kavramların üzerine yeni anlamlar yüklemek ya da hazır kavramları cesaretle değiştirmeye yeltenip edindikleri bilgi mirasından beslendikten sonra bu mirasa adeta nankörlük ederek yeni birikintiler oluşturma hevesi içinde tüm ömürlerini arayış içinde tüketmekten öteye gitmez.

Gerçeklik

Binlerce yıldır binlerce düşünür tarafından didik didik aranan gerçeğin bilgisinin bulunamamış olması; hiçbir filozofun “ deme ki biz yanlış bir yöntem kullanıyoruz!” diyebilme cesareti göstermesine sahne olmamıştır.

Gerçek şu ki; gerçeğin bilgisi çalışma alanı zihin olan ve zihinden başka bir alan dışında çalışamayan felsefenin sonlu düşünme kapasitesinin dışında tamamen sezgi ile ve güçlü iç güdülerle kavranabilecek başka bir gerçeğin gerçek bilgisi vardır. Belki başka bir yazımızda bu bilginin derinliklerine korkusuz bir dalış yapabiliriz.

Bir insanın kendine karşı en büyük ödevi, gerçeği keşfetmektir.

Friedrich Nietzsche

 

 

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir