Kategori: Öğrenelim

Boston Matrisi Nedir?

  Hepimizin de bileceği gibi her şirketin bir kar maksimizasyonu ve şirketi belirli seviyelere getirme hedefleri vardır. Bunları gerçekleştirirken birçok faktörü kullanırlar. Burada bahsedeceğimiz konu, yani boston matrisi
Read More

Tez Hazırlama – Başlangıç

Öğrenci arkadaşlarımız yada son zamanlarda kamuda, özel sektörde çalışan insanlar Tez konusunda epeyce sıkıntı yaşamaktadırlar. Aslında genel mantığı araştırma üzerine kurulu olan Tez hazırlama ülkemizde Kopyala-Yapıştır gibi düşünülmekte
Read More